YEŞEREN OKULLARI TARİHÇESİ

Yeşeren Okulları bir idealin, bir sevdanın sonucudur.

Yeşeren Okulları “İyi bir gelecek için” diyerek yola çıkan ve hayal ettikleri bu geleceğin inşası için bilgisini, enerjisini, azmini ve ömrünü vermeyi kendisine vazife bilen idealist, deneyimli öğretmenlerin gayretleriyle hayata geçen bir eğitim yuvasıdır.

Yıllarca dershane ve etüt merkezi olarak hizmet veren Tilda, sahip olduğu bilgi ve birikimini, tecrübeli, dinamik ve özverili eğitim kadrosuyla güçlendirerek Tilda Eğitim Kurumları olarak kurumsal bir yapıya dönüşmüştür.

Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir’ in güzel ilçesi Bornova’da Yeşeren Anadolu Lisesi ve Yeşeren Ortaokulu olarak 2015 yılında kurulmuş ve eğitim hayatına başlamıştır.

YEŞEREN OKULLARI MİSYONU

Misyonumuz: Atatürk ilke ve inkılâplarını içten benimsemiş, aklın ve bilimin ışığında günümüz koşullarına ve hızla gelişen dünyanın gereksinimlerine yanıt verebilen, yeni teknolojilere uyum sağlayan, insan haklarına saygılı, çağdaş, hoşgörü sahibi ve kültürlü bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz: Sosyal, kültürel ve akademik alanda paylaşımcı, katılımcı, düşünen, soran, sorgulayan, üreten, bilgiye dayalı özgüven sahibi, çevresine ve dünya meselelerine duyarlı, adil ve vicdanlı olmayı hayat felsefesi olarak benimsemiş, etkin ve seçkin bireyleri topluma kazandırarak kendi sektöründe örnek kurum olarak gösterilmektir.

İLKELERİMİZ:

Gençlerimize misyonumuz doğrultusunda eğitim ve öğretim olanakları sunarken, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz ilkelerimiz bulunmaktadır: 

 • Duyumsayan, üreten, duygusal zekâsı gelişmiş bireylerin bilim yapabileceğine olan inancımızdan hareketle; ülkemizi ve dünyamızı şekillendirecek olan entelektüel gençlerimizi yetiştirirken beşeri bilimleri eğitimimizin ana gövdesi olarak kurgulamak.
 • Sosyal Bilimler ve sanat eğitimine önem vererek onların duyarlılıklarını arttırmak.
 • Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokrat bireyler yetiştirerek iyi yurttaş olmanın koşullarını hazırlamak.
 • Gelecekte Türkiye’nin beyin gücünü oluşturacak gençlere, güçlü bir müfredatın desteklediği dünya standartlarında eğitim vermek.
 • Alışılmış, basmakalıp, ezberciliğe dayanan eğitim kalıplarını kırarak deneysel ve teknolojik eğitim anlayışını hayata geçirmek. Öğrencilerin bakış açılarını değiştirerek öğrenmeyi sevmesini sağlamak.
 • Üreten, sorgulayıcı ve bilimsel bir eğitim için düşüncenin ve duyumsamanın ifadesi olan anadil eğitimine önem vererek, öğrencinin diğer alanlardaki çalışmalarına temel teşkil etmek.
 • Yabancı dil eğitimini yalnızca iletişim için gerekli pratik bir unsur olarak ele almayıp farklı kültürleri öğrenmelerini sağlayarak, hoşgörülü, farklılıklara saygılı ve duyarlı dünya insanı yetiştirmek.

 

HEDEFLERİMİZ:

Bu ilkeler doğrultusunda okulumuzda verilecek eğitim ve öğretim ile öğrencilerimizin; 

 • Üniversite yaşamları boyunca ve sonrasında yetkin olmalarını,
 • Bilimsel araştırmaya ve teknolojik gelişmelere yönelmelerini,
 • Dünya insanı olma yolunda sanatın birçok disiplinini hayata geçirebilecek genel kültür ve görsel sanat eğitimine odaklanmalarını,
 • Ruhsal, zihinsel ve bedensel gelişimleri desteklenmiş bireyler olarak yetiştirilmelerini,
 • En az iki yabancı dil bilmelerini, yabancı dilde düşünme, akıl yürütme, fikir alışverişlerinde bulunma becerilerini geliştirmelerini,
 • Dil öğrenmekle kalmayıp dillerin kültürel boyutlarını kavramalarını ve sorgulamalarını,
 • Yurttaşlık ve çevre bilinci gelişmiş yaşamlarında başarılı ve mutlu bireyler olmalarını,
 • Küreselleşen dünyada girişimcilik ruhuna ve liderlik vasıflarına sahip olmalarını,
 • Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, ülkesine ve insanlığa hizmet için gereken beceri tutum ve sorumluluklar edinmelerini hedefliyoruz.