ÇALIŞMA GRUBU/KULÜP ETKİNLİKLERİNE KATILMA

Öğrenciler seçtikleri çalışma grubunun/kulübünün tüm çalışmalarına, okul sonrası ya da hafta sonu etkinliklerine katılmak zorundadır. Öğrenci, seçtiği çalışma grubunun/kulübün içeriğini ilgili danışman öğretmenden öğrenebilir.

Sayın Velimiz,

Özel Yeşeren Okulları olarak Atatürk İlkelerine bağlı, akademik yönleri güçlü öğrenciler yetiştirme hedefimizin yanında, sosyal açıdan da gelişmiş, kendi yeteneklerin farkında olan ve 21. yüzyıl becerilerini kazanmaya odaklı öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.

Bu nedenle okulumuzda uyguladığımız ders dışı kulüp etkinliklerine çok önem veriyoruz.

Öğrencilerimizden kulüp tanıtımlarının ardından, danışman öğretmenler tarafından kulüplerin sergilenmekte olduğu alanlara giderek öğretmenleri ile bire bir konuşmalarını ve kendileri için en uygun kulübü bulmalarını isteyeceğiz. Ancak sizlerden de kitapçık içindeki etkinlikleri öğrencimizle beraber inceleyerek onun en iyi seçimi yapması konusunda destek bekliyoruz. Öğretmenlerimiz, kulüp etkinlik programlarını mümkün olduğunca zengin tutarak, çocuklarınızla çok keyifli ve faydalı bir yıl geçirmeyi hedeflemektedirler.

Sevgili Öğrencimiz,

Kulüp etkinlikleri, yeni beceriler, fikirler, deneyimler sağlamanın yanı sıra; sende bulunan sorumluluk ve özgüven duygularının gelişmesini de sağlayacak, gelecekte çok iyi bir mesleğe sahip olabilmen için rehberlik edecek etkinliklerdir. Kitapçıkta bulunan etkinlikleri bu gözle incelemeni bekliyoruz.

Seçimlerinde ne kadar dikkatli ve titiz davranırsan istediğin etkinliğe devam etme olasılığın o kadar yüksek olacaktır. Bir yıl boyunca yeni şeyler öğreneceğin, deneyimler kazanacağın, keyifli zamanlar geçireceğin kulübünde çalışmaya hazır mısın?

Okulun açıldığı hafta düzenlenecek olan kulüp gününde, öğretmenler tarafından tüm kulüpler ile ilgili genel bilgi verilecek ve sana uygun olan kulübü seçeceksin.

Çalışmak istediğin kulüp danışman öğretmenine ismini yazdırarak kulüp seçimini tamamlamış olacaksın.

Sayın Velimiz,

Okulumuzdaki kulüp çalışmaları ile ilgili elinizdeki kitapçıkta yıl boyunca öğrencimizin çalışacağı kulüpler yer almaktadır; seçme ve kulüp faaliyetlerini gerçekleştirme sürecinde aşağıdaki kuraların geçerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

 • Kulüp tanıtımlarımız, okulların açıldığı hafta içinde tüm öğrencilerimize yapılacak, daha sonra tüm kulüp rehber öğretmenlerimiz sınıflarında rehberlik ettikleri kulüpleri anlatmak üzere öğrencilerimizi bekleyeceklerdir.
 • Kulüp rehber öğretmenleri tanıtım sırasında, öğrencilerimize yıllık yapacakları çalışmalar için siz sayın velilerimize yansıyacak bir bütçe olup olmadığını belirteceklerdir.
 • Öğrencilerimiz çalışmak istediği kulübe yerleştiğinde de rehber öğretmen tarafından, kulübün bütçe durumu (gerekli olduğunda) yazılı olarak öğrencimize verilecek ve mutlaka sizin onayınız istenecektir. Böylece hangi kulüpte çalışırsa çalışsın öğrencimizin yıl boyunca yapacağı çalışmalar sırasında eğer sizlere yansıyacak bir bütçesi varsa, bu durumdan en az bir hafta öncesinden haberdar olacaksınız.
 • Öğrencilerimize ilk haftanın sonuna kadar kulüp değiştirme şansı tanınacaktır ve bu sürenin sonunda öğrencimiz yerleştiği kulüpte yıl boyunca çalışmalarına devam edecektir.
 • Kulüp çalışmaları sırasında okulumuzun her zamanki kuralları geçerli olacaktır. Öğrencimizden beklentimiz bu saatleri en verimli şekilde geçirebilmesi için öğretmenlerinin rehberliğinde çalışmalara aktif bir biçimde katılmaları gerekmektedir.

Kulübün Amaçları: öğrencilerimize bilim, fen ve teknolojinin önemini kavratmak, çevreleriyle ve doğayla olan etkileşimlerini artırmaktır. Öğrencilerimizi teknolojik gelişmelerden haberdar ederek ilgilerini artırmak, öğrencileri bu konular hakkında araştırma, proje ve buluşlar yapmalarına teşvik etmektir. Teknolojinin yararları yanı sıra meydana getirdiği zararların farkındalığını sağlamak ve koruma yollarını kavratmaktır.

Bu çalışmaları yapmaktaki amacımız öğrencilerin iş birliği içerisinde ortak bir hedef doğrultusunda bilimsel çalışma becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin sadece bilgi aktarılan değil günlük hayatıyla fen konuları arasında ilişki kurabilen, sorgulayan, inceleyen, araştıran, hayattın her alanında karşılaşabileceği problemlere akılcı çözüm yolları getirebilen birey olmaları hedeflenmiştir.

Öğrencilerin Fen ve Teknolojiye yön vermiş bilim adamlarının yaşamlarını öğrenerek, bilime ışık tutmuş insanlarda bulunan meraklı, tarafsız, kararlı, sabırlı ve eleştiriye açık olma gibi özelliklerin önemini kavramalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Bilim ve Fen’e yaklaşımımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘‘Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır. Bin, iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen lisanının koyduğu kuralları, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir.’’ sözünde belirttiği ilkeler doğrultusundadır.

Kulüp Çalışmaları:

 • Araştırabilme, sorgulayabilme ve inceleyebilmek
 • Dünyaya bilim adamı gözü ile bakabilmek
 • Günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmede fen ve teknolojiyi kullanabilmek
 • Kişisel becerilerin ve bireysel zekânın ortaya çıkmasına uygun zemin oluşturmak
 • Problem çözme becerilerini ve muhakeme yeteneğini geliştirmek
 • Sorunlar karşısında yılmadan çözüm üretebilmek
 • Deney-gözlem ve diğer sayısal metotlarla araştırma duygusunu geliştirmek
 • Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kurabilmek
 • Pozitif ve analitik düşünebilen, yorum, analiz ve sentez yapabilen öğrenciler yetiştirmek.

Özel Şartlar: Bilimle ilgili, fen alanındaki bilgisini günlük hayata taşıma kabiliyetine ve isteğine sahip, analitik düşünceye yatkın öğrenciler.

Kulüp Kuralları: Yeni bilgi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, paylaşmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak

    Kulübün Amaçları:

 • Kendilerini anlayabilmek, yeteneklerini geliştirebilmek ve toplum yararına kullanabilmek,
 • Planlı çalışma alışkanlığı kazanabilmek,
 • Ferdi girişimde bulunup başarı ile sürdürebilmek,
 • Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilmek,
 • Kendine ve başkalarına güvenebilmek,
 • Başkalarını istek ve dikkatle dinleyebilmek,
 • Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlatabilmek,
 • Sosyal ilişkilerinde anlayışlı, saygılı ve ölçülü olabilmek,
 • Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilmektir.

 

Özel Şartlar: Ferdi olarak veya gruplar halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilecek, bunları çözücü nitelikte projeler geliştirebilecek ve yürütebilecek öğrenciler.

Kulüp Kuralları: Grup halinde çalışmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak, sorumluluk duygusu ile hareket etmek.

Kulübün Amaçları: Günümüzde dünya genelinde ekonomik ve siyasi alanda, turizm, kültür-sanat, bilim-teknik alanlarında yaygın olarak İngilizce kullanılmaktadır.

Öğrencilerimizin dünya meselelerini takip edebilmeleri, İngilizce olarak düzeylerine uygun bilimsel, kültürel yayınları okuyabilmeleri, duygu, düşünce ve fikirlerini rahat, akıcı ve özgüvenle ifade edebilmeleri esas amacımızdır.

 

Kulüp Çalışmaları;

 • Öğrencilerimizin İngilizce okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini geliştirme ve anlama kapasitelerini arttırmak,
 • Ülkemizde ve dünyada uygulanan İngilizce sınavlar, yarışmalar ve projeler hakkında bilgi edinilmesini ve bu uygulamalara katılımı sağlamak,
 • İngilizce olarak kompozisyon, şiir, drama,  yazma becerilerini geliştirmek,
 • İngilizce sözcük bilgisini geliştirmek,
 • Türk kültürünü, ülkemizi, İngilizce olarak tanıtabilmektir.

Özel Şartlar: Yabancı dile karşı ilgili, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan öğrenciler.

Kulüp Kuralları: İş birliği içerisinde çalışmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak, , dönem boyu yapılacak sınıf içi etkinliklere aktif katılım sağlamak.

Kulübün Amaçları: Öğrencilerin kendine güven ve sorumluluk duygusunu geliştirme, eleştirel düşünebilme ve kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirerek sanatsal etkinliklere ilgi ve merak duyması doğrultusunda gerekli donanımı kazanmasına katkıda bulunmaktır.

 

 

 Kulüp Çalışmaları:

 • Özgür, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Okuma alışkanlığının geliştirilmesini sağlamak,
 • Yazma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Kendilerini ve yeteneklerini tanımasını ve değerlendirme becerisini kazandırmak,
 • İçinde yaşadığı çağı değerlendirebilme becerisi geliştirmek,
 • Grup bilinci oluşturma ve organizasyon yeteneğini geliştirmek,
 • Kültürel etkinlikleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Güncel konularda ya da seçilen eserler üzerinde kişisel eleştiriler yapmak,
 • Edebiyat dergisi çıkarmak,
 • Edebiyatla ilgili yarışmalara katılmaktır.

 

 Özel Şartlar: Okumaya, edebiyata, sanata ilgi ve merak duyan, topluluk karşısında kendini ifade edebilen, farklı görüş ve düşüncelere hoşgörü gösterebilen öğrenciler.

 

Kulüp Kuralları: Disiplinli çalışmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak ve yapılacak etkinliklerde rol almak.

Kulübün Amaçları:  Her yaşa hitap eden bir spor dalı olan masa tenisinin insanların yalnızca performans amacı güderek değil başka amaçlarla da yapabileceği bir branş olduğunu görebiliriz. Kişilerin yorgun ve gergin durumdan kurtulabilmeleri ve normal ruh haline kavuşabilmeleri, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri bu spor dalı ile mümkün olabilmektedir.

Masa tenisi kişilerin çabuk karar verme yeteneklerini geliştirmektedir ve insana gelişmiş bir refleks, dikkat, sıkıntılardan uzaklaşma, sağlıklı ve zinde bir yaşam sağlamaktadır. Spor aktivitelerine katılarak gerek eğlenmek gerek stres atmak gerekse sağlıklı yaşam için adımlar atmak şeklinde düşünülebilir.

 

Kulüp Çalışmaları:

 • Sporun kuralları ve yapılışı ile ilgili bilgiler vermek,
 • Sporu yaparak pratik oyun teknikleri öğretmek ve kendini geliştirme imkânı sağlamak,
 • Çalışmalar sonunda erkekler-kızlar-eşli kategoride müsabakalar düzenlemek,
 • Müsabakalar sonucunda ilk üçe giren sporculara çeşitli ödüller vermektir.

Özel Şartlar: Masa tenisi sporunu seven ve meraklısı olan, öğrenmeye hevesli her öğrenci için uygundur.

Kulüp Kuralları: Disiplinli ve öz düzenleme becerisine sahip özverili çalışabilmek, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak.

Kulübün Amaçları: Öğrencilerimize Türk Milli Eğitiminin  amaçları       doğrultusunda, geleneksel kültürün öğretimi,  yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması yanında öğrencilerimizin toplu çalışma yapmalarını   ve bireysel özelliklerinin geliştirilmesini amaçlar.                                     Kulübümüzde; Müziğin teorik yapısı, icra birimleri, çalgı ve özellikler gibi konular, koro etkinliği biçiminde uygulamalı olarak verilir.

 

Kulüp Çalışmaları:

 • İşitsel sanatlarla ilgili bilgiler kazandırabilmek,
 • Önemli gün ve haftalarda konser çalışmaları yapmak,
 • Şehir içi konser gezilerinde görev almak,
 • Okul içerisinde dinlenen müziği seçip duyuruları ve yayınları yapmak,
 • Sanatsal yaratıcılığı, her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışları, özgün düşünme, üretme, deneme, kapasitelerini geliştirmek,
 • Öğrencilerin kendilerini ispatlamalarına ve kendilerini bulmalarına imkân tanıyabilmek,
 • Şarkı öğretimi ile öğrencinin şarkı repertuarı geliştirmek ve kulak zenginliğini sağlamak,
 • Ses açma egzersizleri ile sesin doğru kullanımı hakkında öğrenciyi bilinçlendirmektir.

 

Özel Şartlar: Müziğe ilgi duyan, müzik dallarına veya enstrümanlara yeteneği olduğunu düşünen ve bu yeteneğini toplum karşısında sergileyebilecek öğrenciler.

Kulüp Kuralları: Özverili çalışmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak, okul sonrasında ve bazı durumlarda hafta sonunda yapılacak koro provalara katılmak.

Kulübün Amaçları: Boyaların teknik özelliklerini,  objelerin renk ve doku özelliklerini öğretmeyi, öğrencinin kendi sanatsal, felsefi ve toplumsal düşüncelerinin olgunlaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kendini ifade edebilmenin farklı yöntemlerini keşfetmelerini, estetik algılarının oluşmasını, gelişmesini sağlamayı ve bu doğrultuda zihnin farklı yönlerde gelişimini desteklemeyi ayrıca sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi duyguların gelişmesini hedefler.

Çeşitli uygulamalarda öğrencilere su bazlı boyalar (sulu boya, plastik, akrilik) ve yağ bazlı boyaların kullanım ve bakımını öğretmek, disiplinli çalışma doğrultusunda görsel dilini oluşturmayı amaçlar.

 

Kulüp Çalışmaları:

 • Resim tarihinin akımlarını öğretmek,
 • El becerilerini ve yaratıcılığı geliştirici faaliyetler yapmak,
 • Öğrenmiş oldukları resim tekniklerini projelerle geliştirmek,
 • Hayal gücünü etkin ve yetkin şekilde kullanabilmek,
 • Resim yarışmalarına katılımı gerçekleştirmek,
 • Okulda gerçekleşecek etkinliklerin sahne hazırlığı, pano hazırlığı vb durumlarda görev almak
 • Yılsonu sergisi için çalışmalar yapmak.

Özel Şartlar:  Görsel sanatlara ilgisi ve yeteneği olan veya bu alanda kendini geliştirmek isteğine sahip öğrenciler.

Kulüp Kuralları: Düzenli çalışmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak, okul sonrasında ve bazı durumlarda evde de resim ve sanat ile ilgili çalışmaları sürdürmek.

Kulübün Amaçları: Öğrencilerin daha aktif bireyler olarak sosyal alanda ve eğitim alanında sportif beceri ve yaşam boyu spor çerçevesinde bilinçlenmelerini sağlamayı ve bu konuda yeterli düzeye gelmelerini amaçlar. Ayrıca öğrencilerin severek ve eğlenerek spor yapmalarını, etkinlik bitiminde mutlu olmalarını hedefler.

 

Kulüp Çalışmaları:

 • Disipline ve takım çalışmasına uyum sağlamak,
 • Yaşam boyu spor olgusunu aşılamak,
 • Sportif aktivitelere katılımı sağlamak,
 • Liderlik ruhunu ortaya çıkarmak ve geliştirmek,
 • Özverili ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmek,
 • Spor tarihi ile ilgili araştırmalar yapmak,
 • Önemli sporcular hakkında bilgi toplamak,
 • Büyük kulüplerin müsabakalarını takip etmek ve katılmaktır.

 

Özel Şartlar: Belirli düzeyde yeteneğe sahip önemli sağlık sorunu olmayan öğrenciler.

Kulüp Kuralları: Disipline uymak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak, etkinliklere düzenli olarak rol almak.

Kulübün Amaçları: Tiyatro kulübünün öncelikli amacı öğrencilerin sanatı tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak temel amaçtır.

Kulüp bünyesindeki öğrenciler değişik düzeylerde sorumluluk alır. Sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim perspektifli çalışmalar yapılır.

Öğrenciler her hafta düzenli olarak aldıkları tiyatro eğitimiyle,  bedenlerini ve seslerini kullanma becerilerini geliştirecekler, eğlenceli bir atmosfer içinde rol oynamayı, taklit etmeyi, jest ve mimiklerini kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi, doğaçlama yapmayı, dans etmeyi, doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı öğreneceklerdir.

Kulüp Çalışmaları:

 • Türkiye ve dünya tiyatrosuyla ilgili araştırmalar yapmak ve okul panosu hazırlamak,
 • Belirli gün ve haftalarda yaratıcı ve yenilikçi çalışmalar yapmak, skeçler hazırlamak,
 • 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde etkinlikler organize etmek,
 • İzmir’de sahnelenen nitelikli oyunları takip etmek, kulüpçe oyunları izlemeye gitmek ve okulu haberdar etmek,

Özel Şartlar: Tiyatroya ilgili, ezber yapma becerisine sahip, rol yapma yeteneği olan, bireysel ve grup sorumluluklarının bilincinde olan, disiplinli çalışma ortamına uygun öğrenciler.

Kulüp Kuralları: Disiplinli çalışmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak, okul sonrasında ve bazı durumlarda hafta sonunda yapılacak provalara katılmak, metinleri zamanında ezberlemek.